O kancelarii

O nas

Zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości zostałam powołana na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie w 2018 r.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw egzekucyjnych, w szczególności spraw alimentacyjnych, gospodarczych, zabezpieczeń i innych spraw z sektora finansowego, w tym należności zasądzonych z tytułu umów frankowych. W swojej kancelarii odzyskam Frankowiczom ich pieniądze od banków.

Zespół kancelarii tworzy grupa doświadczonych pracowników, a działalność zespołu merytorycznego wspierana jest przez doświadczony zespół pracowników biurowych.

Kancelaria dysponuje wszelkimi systemami, które pozwalają ustalić majątek dłużnika, niezbędny do prowadzenia egzekucji. W szczególności korzystamy z następujących systemów teleinformatycznych:
– OGNIVO e-KIR
– CEPIK online
– ZUS-PUE online
– EPU
– Elektroniczne Księgi Wieczyste
– EPUAP
– CEIDG online
– KRS online